از کودکی عاشق فروشندگی بوده ام

">

از کودکی عاشق فروشندگی بوده ام

من از کودکی عاشقت بوده ام …

افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه