خرید والدین

">

خرید والدین

🔸امروزه نزدیک به ۳۰درصد خرید های والدین آمریکایی تحت تاثیر کودکان است.
🔸براساس تحقیقاتی که توسط بی بی سی انجام گرفته ۵۰ درصد خریدها توسط والدین به تحریک کودکان صورت می گیرد.
#خرید_های_والدین_آمریکایی #کودکان_آمریکایی #تاثیر_کودکان_آمریکایی_در_خرید_والدین #بی_بی_سی #فرانگر #فروش #کوچینگ #محمد_رضا_گیاه_پرور #بازاریابی #مشاوره #رشت #گیلان #آموزش #کسب_و_کار
💐 #شاد_و_پیروز_و_فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه