درسهایی که باید آموخت

">

درسهایی که باید آموخت

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور
دیماه ۱۳۹۹
کاری که اخیرا شبکه های اجتماعی با ترامپ تاجر پیشه کردند نشان داد که پلتفرم های شبکه های اجتماعی ناپایدار هستند و نباید بنای کسب و کارها و ارتباط تان را روی آنها پیاده کنید.
راههای جایگزینی هم چون مدیریت ارتباط با مشتریان را نیز در برنامه تان قرار دهید
#ترامپ #مدیریت_ارتباط_با_مشتریان #_C_R_M #باشگاه_مشتریان #شبکه_های_اجتماعی #فرانگر #فروش #کوچینگ #محمد_رضا_گیاه_پرور #بازاریابی #مشاوره #رشت #گیلان #آموزش #کسب_و_کار
💐 #شاد_و_پیروز_و_فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه