راه درست شکست خوردن

">

راه درست شکست خوردن

 

🟣 من راههای موفقیت را بلدم به من راههای درست شکست نخوردن را بیاموزید.
🔸ببینید یک دانشکده آمریکایی چگونه درسهای شکست خوردن را به دانشجویان می آموزد و برایش گواهینامه صادر می کند.

https://instagram.com/stories/faranegar.1/2488050911198156069?igshid=18if7a5ecaszk

💐💐شاد و پیروز و فرانگر باشیم

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه