رقبای شما دقیقا کدام شرکت‌ها هستند؟

">

 رقبای شما دقیقا کدام شرکت‌ها هستند؟

رقبای شما دقیقا کدام شرکت‌ها هستند؟

چشم و هم چشمی کردن یا چشم و هم چشمی نکردن؟ مساله این است. یک عمر به شما گفته‌اند که چشم و هم چشمی کردن اخلاق بدی است که می‌تواند زندگی را از هم بپاشد. اما ظاهرا در رقابت‌های کاری و علمی، چشم و هم چشمی کردن خیلی هم خوب است! نه‌تنها زندگی را از هم نمی‌پاشد، بلکه می‌تواند آن را بادوام‌تر هم کند. بهتر از آن این است که شما به تقلید از رقیب‌تان بسنده نکنید و همیشه سعی کنید یک قدم از او جلوتر بروید.
این مساله در بازاریابی دیجیتال نیز صادق است. اما برای اینکه بتوانید به‌طور حرفه‌ای چشم و هم چشمی کنید، باید دائما در فضاهایی که رقیب‌تان در آن حضور دارد، سرک بکشید.
خانم گراتن دنباله حرفش را این‌طور گرفت: «اما در دنیای بازاریابی دیجیتال، به آن چشم و هم چشمی کردن و سرک کشیدن نمی‌گوییم. اسم آن را می‌گذاریم تحلیل رفتارهای رقبا در بازارهای اجتماعی!»

📍 کانال «اقتصاد جهان در هفته»
#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش

💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه