فرصت سوزی در حد….

">

فرصت سوزی در حد….

فرصت سوزی در حد….
✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور
بهمن ۱۳۹۹
🔸روز گذشته مدیر یک سازمانی که بیش از ۵ هزار عضو دارد از من خواست یک واحد صنفی فروش کالای … را به وی معرفی کنم که ساعت ۵ عصر در جلسه هیئت مدیره حضور یابد و محصولاتش را همراه با آخرین قیمت ها به اعضا معرفی کند که در صورت توافق نسبت به انجام فرآیند همکاری با آن واحد صنفی اقدام شود.
🔸طبق اعتقاد شخصی ام با صاحب یک واحد صنفی تماس گرفتم و موضوع را به وی منتقل کردم و از او خواستم که ۲۰ دقیقه هم زودتر در محل جلسه حضور داشته باشد حتی شماره تلفن مدیر مربوطه را نیز در اختیارش قرار دادم.
صاحب آن واحد صنفی از من پرسید که آیا مجاز است هدایای تبلیغاتی همراهش ببرد؟ پاسخم مثبت بود .
🔸ساعت ۶ عصر مدیر آن سازمان با من تماس گرفت و اظهار داشت که صاحب آن واحد صنفی ساعت ۴:۴۰ دقیقه با وی تماس گرفته که در راه هست .
مجدداً ساعت ۵:۳۰ تماس گرفته که ۱۰ دقیقه دیگر به جلسه می رسد.
الانم که ساعت۶ بعد از ظهر است هنوز نیامدند و جلسه هیئت مدیره به اتمام رسیده و اعضا هم از سازمان خارج شدند
وی درادامه افزود ؛ از آنجایی که صاحب واحد صنفی مرا عصبانی کرده و آبرویم را نزد اعضای هیئت مدیره حفظ نکرده ایشان را بلاک کردم.
🟣 خوب ! شما تصور کنید با شنیدن این مطالب چه حالی به من دست داد.
واقعا چقدر بایستی تاوان فرصت سوزی ها را بدهیم ؟
این در حالی است که مشابه این واحد صنفی حداقل ۳۰ واحد صنفی دیگر در همین شهر وجود دارد
🔸 وقتی می‌گوییم توسعه نیافته ایم گمان می‌کنیم توسعه نیافتگی فقط در حوزه دولتمردان و کارگزاران دولتی است در حالی که تا پایین ترین سطوح فردی و صنفی و صنعتی هم وضع همین گونه است. همه با هم توسعه نیافته ایم.
به نظر شما: ما خرابیم یا بازار؟
https://www.instagram.com/p/CKgRFc4DBT5/?igshid=cwxqr14aeero

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه