موقع پیشرفت باید

">

موقع پیشرفت باید

موقع پیشرفت باید
با آدما خوب رفتار کنی
چون ممکنه موقع پسرفت
گذرت بهشون بخوره…!
اقتصادبازار

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه