پیاده از نیویورک تا تهران

">

پیاده از نیویورک تا تهران

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور
چهارم بهمن ۱۳۹۹
🔸داشتم صفحات فضای مجازی را مثل همیشه دنبال می کردم رسیدم به تیتر صفحه اول هفته نامه شنبه با عنوان “پیاده از نیویورک تا تهران ” .
با توجه به تصویر یک خانم در پایین تیتر خواستم ببینم که موضوع پیاده روی از نیویورک تا تهران داستانش چیه. بقیه متن را که خواندم‌ بیشتر برایم جذاب شد.
🟣 اول اینکه خانم وفایی نام کسب و کارش را “پیاده ” نامگذاری کرد. که برایم این نام فوق العاده بود .
🔸کوتاه.
🔸گویا.
🔸 به راحتی قابل تلفظ
🔸بدون اینکه معانی مختلفی از آن استباط شود.
🟣 دوم‌اینکه سرکار خانم وفایی به خاطر کسب و کارش دانشگاه نیویورک را رها می کند و به تهران می آید.
🟣 سوم اینکه “پیاده ” یک استارتاپ‌ است.
💐به سهم خودم به ایشان و تیم شان تبریک می گویم.
#استارآپ_پیاده #لنا_وفایی #تهران #معماری #نیویورک #نامگذاری #برند_سازی
#فرانگر #فروش #کوچینگ #محمد_رضا_گیاه_پرور #بازاریابی #مشاوره #رشت #گیلان #آموزش #کسب_و_کار
💐 #شاد_و_پیروز_و_فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه