چرا جعبه پیتزا مربع است

">

چرا جعبه پیتزا مربع است

✍#محمد_رضا_گیاه_پرور
✅ چرا جعبه پیتزا مربع است.
خودش گرد است. و موقع خوردن مثلث است؟
🔸قرار نیست پیتزا همیشه دایره ای باشه
🔸اگر فروشنده هستید سعی کنید کمی متمایز باشید.
#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش

💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه