چرا های بیشمار

"> چراهای بیشمار

چرا های بیشمار

✍️محمدرضا گیاه پرور : چرا های بیشمار

به دفعات در جاها و محافل مختلف گفته ام و باز هم خواهم گفت که ؛

🔸چرا عمر کمپانیهای جهانی گاهی به ۱۰۰ سال می رسد ولی عمر شرکتها ایرانی خیلی خیلی کمتر و حتی در شرکتهای خانوادگی در قالب شرکتهای تعاونی هم به کمتر از ۳،۴ سال می رسد؟

🔹چطور است که دو کمپانی در دو کشور مختلف با فرهنگ های اخلاقی گوناگون و دیدگا ههای متفاوت فکری می توانند با یکدیگر ادغام شوند و سالها سرپا و در کنار هم به فعالیت مشغول فعالیت باشند ولی ماها در ایران نمی توانیم؟

واقعا اشکال کجاست؟ نمی دانیم یا نمی خواهیم یاد بگیریم؟

🔸چرا مدیران شرکتهای بزرگ، مدیران کمپانیهای جهانی از خود و شرکت شان اثر مکتوب بر جا می گذارند و ما نیز کتابهایشان را با حرص و ولع می خریم و می خوانیم ولی شرکتهای ایرانی و مدیران ایرانی حاضر نیستند تجارب شان را بصورت کتاب مکتوب کنند؟

البته این بدان معنا نیست که هیچ کتابی از این دست منتشر نشده باشد ولی تعداد آنها به قدری اندک هستند که به چشم نمی آیند

🔹خوشبختانه امروز متوجه شدم که از سوی آقای محمد اسماعیل قدس از مدیران با سابقه در حوزه مدیریتی و توزیع و پخش کالا کتابی با عنوان “پگاه ،پرورش گسترده اندیشه هوشمند” منتشر شده است.

امیدوار هستم خداوند توفیق دهد در این ایام کرونا کتاب خاطرات دوران مدیریتی ام در یک بنگاه اقتصادی بزرگ را که همه مستنداتش چه در قالب عکس و فیلم و مکاتبات و دستنوشته های روزانه آماده است را تنظیم و برای چاپ آماده کنم

از سوی دیگر دو جلد کتاب نیز در دست اقدام دارم که حاصل گفت و گو با کارآفرینان گیلانی است که بنگاه اقتصادی شان را بصورت چند برادری اداره می نمایند

۱) کارآفرینی به شیوه برادران احمدی”هایپر احمدی” که تقریبا به مراحل نهایی رسیده است.

۲)کار آفرینی به شیوه برادران حبیب زاده که در حوزه لوازم خانگی فعال هستند.

البته هنوز موفق نشدم اجازه چاپ کتاب را از این کارآفرینان عزیز بگیرم

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه