چگونه با رقبای ارزان قیمت مبارزه کنیم؟

">

 چگونه با رقبای ارزان قیمت مبارزه کنیم؟

چگونه با #رقبای_ارزان_قیمت مبارزه کنیم؟

🔹  آمریکا، از #فروشگاه‌_های_تخفیف‌_دار مثل #وال_مارت و تارگت خرید می‌کنند. این نرخ در اوایل قرن بیست و یکم، فقط ۲۵ درصد بود
🔸 شرکت‌های بزرگ برای مقابله با این رقبای ارزان قیمت، روی دو استراتژی اصلی زیر تمرکز می‌کنند:
۱ #تمایز: شرکت‌های بزرگ، صحنه رقابت با رقبای ارزان قیمت را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که از میدان اصلی رقابت با آنها خارج می‌شوند و در میدان‌های دیگری فعالیت خود را افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، زمین رقابت را با ارائه منافع جدید و خلاقانه به مشتریان، عوض می‌کنند
🎯 برای مثال، #فروشگاه‌_زنجیره‌ای_وال_گرینز، به جای #جنگ_قیمتی با وال مارت، روی منفعت «خرید آسان و راحت» تمرکز کرده است. وال گرینز برای اجرای این استراتژی، تعداد فروشگاه‌هایش را افزایش داده، محله‌های کم‌ ترافیک را برای افتتاح فروشگاه‌های جدیدش انتخاب کرده و فضای پارکینگ رایگان فروشگاه‌هایش را افزایش داده است. با کمک این استراتژی‌ها، فروش شرکت از ۱۵ میلیارد دلار به ۵۹ میلیارد دلار رسیده است، بدون این که وارد جنگ قیمتی و تخفیفی با وال مارت شود
۲تمرکز: رقابت با شرکت‌های ارزان قیمت، مستلزم افزایش تمرکز شرکت بر بخش‌های اصلی بازار است
🎯 مثلا شرکت هواپیمایی #بریتیش_ایرویز برای مقابله با رقبای ارزان خود مثل رایان ایر و ایزی جت، تعداد و مقاصد پروازهای داخلی خود را کاهش داده و بیشتر روی پروازهای بین‌المللی و به خصوص مقاصد دور، تمرکز کرده است
🔆 مارکتینگ آز
#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش

💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم

💢 چگونه با #رقبای_ارزان_قیمت مبارزه کنیم؟
🔹 بازاریاب‌ها بر این باورند که شرکت‌هایی که هم قیمت پایینی دارند، هم کیفیت قابل قبولی، «قلب و کیف پول» مشتریان را به راحتی به دست می‌آورند. به عنوان مثال، امروزه بیش از ۵۰ درصد مردم آمریکا، از #فروشگاه‌_های_تخفیف‌_دار مثل #وال_مارت و تارگت خرید می‌کنند. این نرخ در اوایل قرن بیست و یکم، فقط ۲۵ درصد بود
🔸 شرکت‌های بزرگ برای مقابله با این رقبای ارزان قیمت، روی دو استراتژی اصلی زیر تمرکز می‌کنند:
۱ #تمایز: شرکت‌های بزرگ، صحنه رقابت با رقبای ارزان قیمت را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که از میدان اصلی رقابت با آنها خارج می‌شوند و در میدان‌های دیگری فعالیت خود را افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، زمین رقابت را با ارائه منافع جدید و خلاقانه به مشتریان، عوض می‌کنند
🎯 برای مثال، #فروشگاه‌_زنجیره‌ای_وال_گرینز، به جای #جنگ_قیمتی با وال مارت، روی منفعت «خرید آسان و راحت» تمرکز کرده است. وال گرینز برای اجرای این استراتژی، تعداد فروشگاه‌هایش را افزایش داده، محله‌های کم‌ ترافیک را برای افتتاح فروشگاه‌های جدیدش انتخاب کرده و فضای پارکینگ رایگان فروشگاه‌هایش را افزایش داده است. با کمک این استراتژی‌ها، فروش شرکت از ۱۵ میلیارد دلار به ۵۹ میلیارد دلار رسیده است، بدون این که وارد جنگ قیمتی و تخفیفی با وال مارت شود
۲تمرکز: رقابت با شرکت‌های ارزان قیمت، مستلزم افزایش تمرکز شرکت بر بخش‌های اصلی بازار است
🎯 مثلا شرکت هواپیمایی #بریتیش_ایرویز برای مقابله با رقبای ارزان خود مثل رایان ایر و ایزی جت، تعداد و مقاصد پروازهای داخلی خود را کاهش داده و بیشتر روی پروازهای بین‌المللی و به خصوص مقاصد دور، تمرکز کرده است
🔆 مارکتینگ آز
#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش

💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه