">

گیوه

🟣 گیوه ؛ پاپوشی که می تواند سهمی از بازار جهانی داشته باشد مشروط به اینکه به برند و برندینگ بی اعتنا نباشیم .
#روز_جهانی_صنایع_دستی
#فرانگر #فروش #کوچینگ #محمد_رضا_گیاه_پرور #بازاریابی #مشاوره #رشت #گیلان #آموزش #کسب_و_کار
💐 #شاد_و_پیروز_و_فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir
Www.instagran.com/faranegar.1
www.instagram.com/mo_giahparvar

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه