یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت!

">

یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت!

یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت!

فروش و فروشندگی مهارتی است که اگر کسی در آن ضعیف باشد؛ بعید است بتواند در هر جامعه ای رشد قابل توجه ای را تجربه کند.
جالب است بدانید که همه ی ما یک فروشنده ایم:
دستفروش جورابش را می‌فروشد.
معلم دانشش را.
پدر و مادر نصیحت‌هایشان را.
شرکت، محصول و برندش را.
کسی که در جلسه مصاحبه شغلی شرکت می‌کند، رزومه‌اش را.
و حتی به تعبیری یک ملت، فرهنگ و تمدنش را می‌فروشد و عرضه می‌کند.
پس یادگیری مهارت فروش می تواند آینده و سرنوشت ما را برای همیشه تغییر دهد
منبع : مدیر پولساز

#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش
@franegar
💐💐شاد و پیروز و فرانگر باشیم

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه