توجیه قیمت

">

توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان‌و تکنیک های غلبه بر ایراد”

ب ) توجیه قیمت : فروشنده باید در باره قیمت مطالعات کافی داشته باشد که مهمترین آنها به این قرار است .

۱ ) از نظر مرغوبیت : فروشنده مرغوبیت کالا را توصیف می کند و با مقایسه با کالاهای نامرغوب علت گران بودن نرخ را توجیه می نماید .

۲ ) از نظر کمیابی : بدیهی است هر قدر کالایی کمیاب تر باشد گرانتر است . مروارید بدلی دارای همان رنگ و درخشش مروارید اصل است ولی قیمتش از مروارید اصل بمراتب ارزانتر است . بعضی از تمبرهای پست با آنکه هیچگونه فایده و کاربردی ندارد ولی بعلت کمیابی گران هستند .

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه