پزشکان فروش

">

پزشکان فروش

طبابت در رشته پزشکی شباهت زیادی به فروشندگی دارد.
با ما همراه باشید با درس هایی از بازاریابی و فروش با موضوع پزشکان فروش

معاینه
اولین مرحله کار طبابت و هم چنین فروشندگی معاینه است. تصور کنید برای درمان به پزشکی مراجعه کرده اید و پزشک بدون پرسیدن هیچ نوع سوالی در همان ابتدا شروع به نوشتن نسخه به شما بکند.در این شرایط چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا غیر از این است که توقع دارید ابتدا از شما سوالاتی پرسیده شود و شرح حالی گرفته شود و آن گاه نسبت به ارائه نسخه اقدام شود؟ بدون شک در حالت دوم یعنی زمانی که ابتدا وضعیت شما درک و پس تجویزی انجام شده احساس بهتری خواهید داشت.

View this post on Instagram

🟢 طبابت در رشته پزشکی شباهت زیادی به فروشندگی دارد. با ما همراه باشید با درس هایی از بازاریابی و فروش با موضوع پزشکان فروش 🟣 معاینه اولین مرحله کار طبابت و هم چنین فروشندگی معاینه است. تصور کنید برای درمان به پزشکی مراجعه کرده اید و پزشک بدون پرسیدن هیچ نوع سوالی در همان ابتدا شروع به نوشتن نسخه به شما بکند.در این شرایط چه احساسی به شما دست می دهد؟ آیا غیر از این است که توقع دارید ابتدا از شما سوالاتی پرسیده شود و شرح حالی گرفته شود و آن گاه نسبت به ارائه نسخه اقدام شود؟ بدون شک در حالت دوم یعنی زمانی که ابتدا وضعیت شما درک و پس تجویزی انجام شده احساس بهتری خواهید داشت. #فرانگر #آموزش #مشاوره #کسب_و_کار #بازاریابی_و_فروش 💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم Www.franegar.ir

A post shared by گیاه پرور مدرس،مشاور بازاریابی (@mo_giahparvar) on

 

#فرانگر
#آموزش
#مشاوره
#کسب_و_کار
#بازاریابی_و_فروش
💐💐شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم
Www.franegar.ir

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه