آرشیو نویسنده

">

✅ ایران بهشت فرصت ها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۲۱مهرماه ۱۳۹۹ در حال وب گردی بودم به دو مطلب برخوردم که...

">ایران بهشت فرصتها ۲

✅ ایران بهشت فرصت ها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۲۱مهرماه ۱۳۹۹ در حال وب گردی بودم به دو مطلب برخوردم که...

">

✅ ایران بهشت فرصت ها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹ خام فروشی 🔸 ۴ تا ۵ درصد بازار جهانی...

">ایران بهشت فرصت ها

✅ ایران بهشت فرصت ها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹ خام فروشی 🔸 ۴ تا ۵ درصد بازار جهانی...

">

جناب آقای دکتر محمود محمدیان از اساتید برجسته حوزه مارکتینگ در صفحه شخصی خودشان در ارتباط با بازار تن...

">بازار تن ماهی

جناب آقای دکتر محمود محمدیان از اساتید برجسته حوزه مارکتینگ در صفحه شخصی خودشان در ارتباط با بازار تن...

">

ویژگیهای یک رستوران خوب از نظر شما چیست؟ شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم Please rate this Sample rating item

">ویژگیهای یک رستوران خوب از نظر شما چیست؟

ویژگیهای یک رستوران خوب از نظر شما چیست؟ شاد و پیروز و #فرانگر_باشیم Please rate this Sample rating item

">

✍#محمد_رضا_گیاه_پرور ✅ چرا جعبه پیتزا مربع است. خودش گرد است. و موقع خوردن مثلث است؟ 🔸قرار نیست پیتزا همیشه...

">چرا جعبه پیتزا مربع است

✍#محمد_رضا_گیاه_پرور ✅ چرا جعبه پیتزا مربع است. خودش گرد است. و موقع خوردن مثلث است؟ 🔸قرار نیست پیتزا همیشه...

">

💢جلب توجه اولین گام ایجاد فروشه تا به حال چندتا ادویه فروشی رو دیدید که به این صورت محصولاتش...

">جلب توجه اولین گام ایجاد فروشه

💢جلب توجه اولین گام ایجاد فروشه تا به حال چندتا ادویه فروشی رو دیدید که به این صورت محصولاتش...

">

✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور  من معتقدم سرانجام‌کسب و کارهایی که از الگوی شعر: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو پیروی می...

">سرانجام پیروی

✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور  من معتقدم سرانجام‌کسب و کارهایی که از الگوی شعر: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو پیروی می...