آرشیو نویسنده

">

۱. رقیب مستقیم نزدیک: محصولی مشابه شما ارائه و در همان بازار شما فعالیت می‌کند؛ مهم‌ترین رقیب در کوتاه‌مدت...

"> انواع رقبا در بازاریابی مدرن

۱. رقیب مستقیم نزدیک: محصولی مشابه شما ارائه و در همان بازار شما فعالیت می‌کند؛ مهم‌ترین رقیب در کوتاه‌مدت...

">

  👈 رستوران‌ها و هتل‌ها دو صنفی هستند که از شیوع کرونا به شدت آسیب دیدند 👈 برخی از...

">نوآوری سریع یک رستوران در ایام کرونا

  👈 رستوران‌ها و هتل‌ها دو صنفی هستند که از شیوع کرونا به شدت آسیب دیدند 👈 برخی از...

">

✍️ در قسمت قبل، درباره ارائه پیشنهاد اختصاصی به مشتریان، بر اساس سوابق خرید آنان، صحبت کردیم. در این...

">ارتباط با مشتری در دوره پَسا کرونا (۲)

✍️ در قسمت قبل، درباره ارائه پیشنهاد اختصاصی به مشتریان، بر اساس سوابق خرید آنان، صحبت کردیم. در این...

">

مثالی از یک کمپین بازاریابی که شبیه بازاریابی نیست 👈شرکت همراه اول به تازگی و با توجه به شیوع...

"> مثالی از یک کمپین بازاریابی که شبیه بازاریابی نیست!

مثالی از یک کمپین بازاریابی که شبیه بازاریابی نیست 👈شرکت همراه اول به تازگی و با توجه به شیوع...

">

بخش دوم 🔹در بازار مصرف کالاهای FMCG ایران این امر ثابت‌شده است که اگر توانسته باشید تمایزی پایدار نسبت...

">روایت یک پارادایم عجیب در صنعت پخش و فروش.بخش دوم

بخش دوم 🔹در بازار مصرف کالاهای FMCG ایران این امر ثابت‌شده است که اگر توانسته باشید تمایزی پایدار نسبت...

">

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۱۰ ) صراحت گفتن : خریدار...

">توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۱۰ ) صراحت گفتن : خریدار...

">

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: یکی از تاکتیک های #بازاریابی_مستقیم این...

">توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: یکی از تاکتیک های #بازاریابی_مستقیم این...