آرشیو نویسنده

">

فرصت سوزی در حد…. ✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور بهمن ۱۳۹۹ 🔸روز گذشته مدیر یک سازمانی که بیش از ۵ هزار عضو دارد...

">فرصت سوزی در حد….

فرصت سوزی در حد…. ✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور بهمن ۱۳۹۹ 🔸روز گذشته مدیر یک سازمانی که بیش از ۵ هزار عضو دارد...

">

مدیر مجموعه یک در یک با رئیس اتاق اصناف گیلان دیدار کرد 🔸 یکشنبه پنجم بهمن ماه مدیر مجموعه...

">مدیر مجموعه یک در یک با رئیس اتاق اصناف گیلان دیدار کرد

مدیر مجموعه یک در یک با رئیس اتاق اصناف گیلان دیدار کرد 🔸 یکشنبه پنجم بهمن ماه مدیر مجموعه...

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور چهارم بهمن ۱۳۹۹ 🔸داشتم صفحات فضای مجازی را مثل همیشه دنبال می کردم رسیدم به تیتر صفحه اول...

">پیاده از نیویورک تا تهران

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور چهارم بهمن ۱۳۹۹ 🔸داشتم صفحات فضای مجازی را مثل همیشه دنبال می کردم رسیدم به تیتر صفحه اول...

">

🔸امروزه نزدیک به ۳۰درصد خرید های والدین آمریکایی تحت تاثیر کودکان است. 🔸براساس تحقیقاتی که توسط بی بی سی...

">خرید والدین

🔸امروزه نزدیک به ۳۰درصد خرید های والدین آمریکایی تحت تاثیر کودکان است. 🔸براساس تحقیقاتی که توسط بی بی سی...

">

جلسه هماهنگی مسئولین حوزه سرپرستی بانک های قرض الحسنه مهر ایران در استان گیلان و بانک رفاه کارگران و...

">دیدار سه جانبه

جلسه هماهنگی مسئولین حوزه سرپرستی بانک های قرض الحسنه مهر ایران در استان گیلان و بانک رفاه کارگران و...