آرشیو دسته

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور خرداد ماه ۱۴۰۰ 👈در جایی خوانده بودم که ، براساس آمارهای اعلام شده در ایران فاصله رسیدن یک...

">سنتی ها بهوش باشند

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور خرداد ماه ۱۴۰۰ 👈در جایی خوانده بودم که ، براساس آمارهای اعلام شده در ایران فاصله رسیدن یک...

">

♦️در پی رکود و بحران اقتصاد جهانی، مباحثی تحت عنوان «آموزش بحران مالی» به دروس مدارس در آمریکا اضافه...

">آموزش بحران مالی

♦️در پی رکود و بحران اقتصاد جهانی، مباحثی تحت عنوان «آموزش بحران مالی» به دروس مدارس در آمریکا اضافه...

">

#محمد_رضا_گیاه_پرور اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 👈همه ماها به دفعات به نمایشگاه بین المللی رفته ایم. اولین چیزی که در هنگام...

">کجا هستیم.کجا می خواهیم‌برویم و چگونه می خواهیم برویم

#محمد_رضا_گیاه_پرور اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 👈همه ماها به دفعات به نمایشگاه بین المللی رفته ایم. اولین چیزی که در هنگام...

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور 👈 بنا به دعوت جناب آقای مهندس توانا مدیر محترم شرکت جهان کولر محضر ایشان رسیدم. هدف از...

">بزرگی مهم اما بزرگواری مهم تر است

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور 👈 بنا به دعوت جناب آقای مهندس توانا مدیر محترم شرکت جهان کولر محضر ایشان رسیدم. هدف از...

">

 اوج یک همکاری در شب عید #محمد_رضا_گیاه_پرور اسفند ماه ۱۳۹۹ 🔸روز گذشته قرار بود برای ده‌ها نفر از کارکنان...

">اوج یک همکاری در شب عید

 اوج یک همکاری در شب عید #محمد_رضا_گیاه_پرور اسفند ماه ۱۳۹۹ 🔸روز گذشته قرار بود برای ده‌ها نفر از کارکنان...

">

�فروشنده عزیز #محمد_رضا_گیاه_پرور اسفند ماه ۱۳۹۹ یکی از فرصت های اعتماد سازی شب عید است که همه در کوران...

">فروشنده عزیز

�فروشنده عزیز #محمد_رضا_گیاه_پرور اسفند ماه ۱۳۹۹ یکی از فرصت های اعتماد سازی شب عید است که همه در کوران...