آرشیو دسته

">

چندی پیش برای خرید مداوم کالاهایی تلفنی به فروشنده ای معرفی شدم. فروشنده شماره ام را در گوشی خود...

">طنز فروش و بازار کسادی در ایران

چندی پیش برای خرید مداوم کالاهایی تلفنی به فروشنده ای معرفی شدم. فروشنده شماره ام را در گوشی خود...