آرشیو دسته

">

 خسته نباشی دلاور ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور روز پنجشنبه ای فرصت دست داد برای تحویل #اسناد_پزشکی به #کانون_بازنشستگان … رفتم که...

">خسته نباشی دلاور

 خسته نباشی دلاور ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور روز پنجشنبه ای فرصت دست داد برای تحویل #اسناد_پزشکی به #کانون_بازنشستگان … رفتم که...