آرشیو دسته

">

فرصت سوزی در حد…. ✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور بهمن ۱۳۹۹ 🔸روز گذشته مدیر یک سازمانی که بیش از ۵ هزار عضو دارد...

">فرصت سوزی در حد….

فرصت سوزی در حد…. ✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور بهمن ۱۳۹۹ 🔸روز گذشته مدیر یک سازمانی که بیش از ۵ هزار عضو دارد...

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور چهارم بهمن ۱۳۹۹ 🔸داشتم صفحات فضای مجازی را مثل همیشه دنبال می کردم رسیدم به تیتر صفحه اول...

">پیاده از نیویورک تا تهران

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور چهارم بهمن ۱۳۹۹ 🔸داشتم صفحات فضای مجازی را مثل همیشه دنبال می کردم رسیدم به تیتر صفحه اول...

">

🔸امروزه نزدیک به ۳۰درصد خرید های والدین آمریکایی تحت تاثیر کودکان است. 🔸براساس تحقیقاتی که توسط بی بی سی...

">خرید والدین

🔸امروزه نزدیک به ۳۰درصد خرید های والدین آمریکایی تحت تاثیر کودکان است. 🔸براساس تحقیقاتی که توسط بی بی سی...

">

https://www.instagram.com/p/CKMbF3ijdSY/?utm_source=ig_web_copy_link چندین سال قبل ،در یک سفر تجاری ،به اتفاق یکی از همکاران به مرکز خرید رفتیم.قصد داشتم به...

">خرید به یاد ماندنی

https://www.instagram.com/p/CKMbF3ijdSY/?utm_source=ig_web_copy_link چندین سال قبل ،در یک سفر تجاری ،به اتفاق یکی از همکاران به مرکز خرید رفتیم.قصد داشتم به...

">

  🟣 من راههای موفقیت را بلدم به من راههای درست شکست نخوردن را بیاموزید. 🔸ببینید یک دانشکده آمریکایی...

">راه درست شکست خوردن

  🟣 من راههای موفقیت را بلدم به من راههای درست شکست نخوردن را بیاموزید. 🔸ببینید یک دانشکده آمریکایی...

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دیماه ۱۳۹۹ کاری که اخیرا شبکه های اجتماعی با ترامپ تاجر پیشه کردند نشان داد که پلتفرم های...

">درسهایی که باید آموخت

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دیماه ۱۳۹۹ کاری که اخیرا شبکه های اجتماعی با ترامپ تاجر پیشه کردند نشان داد که پلتفرم های...