آرشیو دسته

">

 بیستم‌مرداد‌ماه ۱۳۹۹  در حاشیه #افتتاح شعبه سوم‌هایپراحمدی در #شهررشت افتخار دیدار مجدد عزیزانی را پیدا کردم که به علت...

">افتتاح شعبه سوم‌هایپراحمدی

 بیستم‌مرداد‌ماه ۱۳۹۹  در حاشیه #افتتاح شعبه سوم‌هایپراحمدی در #شهررشت افتخار دیدار مجدد عزیزانی را پیدا کردم که به علت...