آرشیو دسته

">

نذر آموزشی ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور همیشه فکر می کنیم که نذری دادن صرفا غذا دادن و یا پول در صندوق...

">نذر آموزشی

نذر آموزشی ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور همیشه فکر می کنیم که نذری دادن صرفا غذا دادن و یا پول در صندوق...

">

  💚امام‌ حسین “ع” چه کرد که ۱۴ قرن است مشتریانش ،علیرغم تکراری بودن ذکر مصائب و مسائل کربلا ،هم...

">برند ۱۴۰۰ ساله

  💚امام‌ حسین “ع” چه کرد که ۱۴ قرن است مشتریانش ،علیرغم تکراری بودن ذکر مصائب و مسائل کربلا ،هم...

">

✅ حتما شهروند عزیز رشتی و غیر رشتی استحضار دارند که خرید مواد غذایی و‌ارزاق عمومی معمولا به صورت...

">در هفته دولت هدیه به کارکنان دولت

✅ حتما شهروند عزیز رشتی و غیر رشتی استحضار دارند که خرید مواد غذایی و‌ارزاق عمومی معمولا به صورت...

">

تلنگری به خودم ✍#محمد_رضا_گیاه_پرور مرداد ۱۳۹۹ 🔸 در منزل تنها بودم داشتم مطالعه می کردم مطالب زیادی را مرور...

">تلنگری به خودم

تلنگری به خودم ✍#محمد_رضا_گیاه_پرور مرداد ۱۳۹۹ 🔸 در منزل تنها بودم داشتم مطالعه می کردم مطالب زیادی را مرور...

">

شکایات مشتریان، یک گنج واقع لَندز اِند (تولیدکننده پوشاک) یکی از شرکت‌هایی است که به شکایات مشتریانش به چشم...

">شکایات مشتریان، یک گنج واقعی

شکایات مشتریان، یک گنج واقع لَندز اِند (تولیدکننده پوشاک) یکی از شرکت‌هایی است که به شکایات مشتریانش به چشم...

">

یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت! فروش و فروشندگی مهارتی است که اگر کسی در آن ضعیف باشد؛...

">یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت!

یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت! فروش و فروشندگی مهارتی است که اگر کسی در آن ضعیف باشد؛...

">

بازاریابی وظیفه همگانی در سازمانها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ بیست سال پیش، دقیقا در خرداد ماه سال...

">بازاریابی وظیفه همگانی در سازمانها

بازاریابی وظیفه همگانی در سازمانها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ بیست سال پیش، دقیقا در خرداد ماه سال...

">

کار امروز را به فردا وامسپار ✍️#محمدرضا_گیاه_پرور چندی قبل در مطلبی با عنوان “بهانه های متداول” اشاره کردم که...

">کار امروز را به فردا وا مسپار

کار امروز را به فردا وامسپار ✍️#محمدرضا_گیاه_پرور چندی قبل در مطلبی با عنوان “بهانه های متداول” اشاره کردم که...