سوالات متداول

سوالات متداول

چگونه ثبت نام کنیم ؟
فرانگر بازاریاب هم به شرکتها معرفی می کند؟
آیا در فرانگر امکان برگزاری دوره های خاص ویژه شرکتها و موسسات وجود دارد؟
امکان حضور مشاوران فرانگر در محل شرکت ها وجود دارد؟
آیا بعد از برگزاری جلسه مشاوره ، مشاوران فرانگر پیگیر اجرای نکاتی که در مشاوره گفته شده هم می شوند؟
فرانگر تیم بازاریابی برای فروش محصولات شرکت ها دارد؟
چه نوع گواهینامه ای و از کجا صادر می شود؟