مشاوره ساعتی

مشاوره ساعتی (حضوری) :

در این روش مشاور فقط نقش یک راهنما را داشته و فقط در حد ساعات محدود مشاوره فرصت ارائه راهنمایی دارد .

برای درخواست مشاوره ی ساعتی شما می توانید از طریق لینک زیر فرم درخواست را تکمیل نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

فرم درخواست مشاوره 

تلفن : ۳۲۱۱۳۵۱۸ و ۳۲۱۲۵۴۵۵-۰۱۳

صدای مشتریان : ۰۹۹۰۳۱۷۵۸۱۱

سامانه پیامک : ۳۰۰۰۷۹۷۱۰۰۷۰۸۰

چند نمونه از نظر سنجی های انجام شده در زمینه مشاوره های ساعتی

مشاوره1

آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟-۱

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۲۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۲۰)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

جلسه مشاوره خیلی خوب بود فقط صندلی های شما خیلی بد بود و خیلی راحت نبود و امکان چرخش نداشت و اینکه یک تخفیف هم در ویزیت مشاوره به ما بدهند

جمعاٌ نمره ۱۰۰از ۱۰۰

مشاوره 2
۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۹)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۹)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۸)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۲۰)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

آقای گیاه پرور با استناد و به روز صحبت می کنند. مشکل خاصی نبود و ایده آل است

جمعاٌ نمره ۹۶ از ۱۰۰

مشاوره 3
۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۶)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۸)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

در مورد این موضوع هیچ فکری نکرده ام

جمعاٌ نمره ۸۹ از ۱۰۰

مشاوره 4
۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۲۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۲۰)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

من خودم آمده ام که از ایشان پیشنهاد بگیرم برای جلسه اول کم و کاستی نبود ان شاالله تا جلسات بعد

جمعاٌ نمره ۱۰۰ از ۱۰۰

مشاوره 5
۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۵)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۵ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۵)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

باید یک بانک اطلاعاتی در اختیار ایشان باشد. ما در جلسه مشاوره منتظر یک دستور اجرایی بودیم. جلسه مشاوره بیشتر شبیه به یک مشاوره دانشگاهی بود

جمعاٌ نمره ۷۵ از ۱۰۰

مشاوره 6
۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۹)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۶)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۲)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۶)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

برای خود من یا کسی که برای مشاوره می آید ایشان یک سکوی پرتاب است مثلاً یک پیشنهادی دادم ایشان تأیید کردند . اگر یک مقدار طوطی وارتر در مورد مسائل صحبت می کردند درآن زمان مشاوره سریعتر پیش می رفتیم اگر برای هر مسئله ۵دقیقه وقت گذاشته شود خیلی بهتر است تقریباً هر مسئله ای که گفته می شد ۱۰تا۲۰ دقیقه صرف می شد تا آن اثبات شود. اگر از تجربیات افراد دیگر در جلسه کمتر صحبت شود نه اینکه اصلاً صحبت نشود بهتر است.

جمعاٌ نمره ۸۳ از ۱۰۰

توضیحات فرانگر:
الف)عرف جلسات مشاوره حضوری یک ساعت است که این جلسه سه ساعت به طول انجامید
ب)متقاضی محترم ۱۴مورد مسئله را جهت طرح در جلسه مشاوره در فرم درخواست قید کرده بودند که پرواضح است که تنها مدت ۵ دقیقه برای طرح هر مسئله و بیان راهکارها انتظار معقولی نمی تواند باشد
ج) از آنجایی که بنای موسسه فرانگر درج بدون کم و کاست نظرات متقاضیان،چه له و چه علیه موسسه است، لذا در این مورد هم تلاش کردیم همین روال را رعایت نماییم

مشاوره 7
۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟
بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۲۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۲۰)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

اجرای راهکارهای جلسه مشاوره برای من یک مقدار مشکل است باید بتوانم خودم را با همسرم هماهنگ کنم ولی در کل از آقای گیاه پرور راضی بودم

جمعاٌ نمره ۱۰۰ از ۱۰۰


۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟
بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۵)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۲)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

خوب است قبل از جلسه مشاوره ۵ تا ۱۰ دقیقه به صورت تلفنی با مشاور صحبت شود تا در جلسه مشاوره به نقطه اصلی برسیم یا در زمینه کاری که قرار است جلسه مشاوره انجام شود کارشناسانی باشند تا به سوالات پاسخ داده شود.

جمعاٌ نمره ۸۵ از ۱۰۰

موضوع مشاوره:در مورد نحوه بازاریابی چند محصول تولید شده جدید در رشته برق،شاخه تولید و خدمات الکترو موتور


۱ – آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۶)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۲)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

نظر خاصی ندارم. باید بحث تخصصی باشد. در این جلسه تنوع بحث زیاد بود و چون تخصصی نبود زیاد نمی شود انتظارات را برآورده کرد و به سوال های کلی جواب های کلی داده می شود. ان شاالله در جلسات بعدی که بحث تخصصی شود می توانم پیشنهاد بدهم

جمعاٌ نمره ۸۶از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۸)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۲۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

به طور کلی کسانی که پیش ایشان می آیند بهتر است که یک پیش زمینه ای داشته باشند چون بحث های ایشان فنی است و از دانش خاصی استفاده می کنند.

جمعاٌ نمره ۹۶از ۱۰۰


۱ – آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۵ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۵ )

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۸ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

فکر می کنم جلسه مشاوره خوب انجام شد. نمی توانم پیشنهاد خاصی بدهم. برای بار اول چون ما و هم آقای گیاه پرور از یکدیگر شناختی نداشتیم بیشتر حالت آشنایی داشت و انتظار زیادی نمی توان داشت. جلسه اول بیشتر در مورد شرایط گفتگو میشود شاید اگر جلسات ادامه پیدا کند بهتر شود

جمعاٌ نمره ۸۳ از ۱۰۰


۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۲۰ )

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟

چون جلسه مشاوره در مورد بازاریابی و فروش نبوده است و بیشتر بحث ما در مورد این بود کاری را که می خواهیم انجام دهیم درست است یا نه؟ بنابراین نمی توانم در زمینه بازاریابی و فروش به ایشان نمره ای بدهم

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد خاصی ندارم

جمعاٌ نمره ۸۰ از ۱۰۰


۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۸ )

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۱۸ )

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

پشنهاد خاصی ندارم ـ اگر در زمینه جذب بازاریاب کمک بیشتری می کردند یعنی بابت اینکه از چه روشهایی برای جذب نیرو و بازایاب استفاده کنیم اگر کمکی می کردند خیلی بهتر بود

جمعاٌ نمره ۹۰ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۸ )

تاحدی ـ نیاز به جلسات دیگر هم است

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۸ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۲۰ )

نسبی است ـ چون به صورت عملیاتی نمی توانم نمره ای بدهم ولی از نظر تئوری عالی بود و من نمره کامل را به ایشان
می دهم

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

نمی توانم چیزی بگویم ولی ایشان مشاور کاملی هستند و تمام انتظارات من را به عنوان مشاوره بازاریابی ایشان برآورده

کرده اند. پیشنهاد خاصی ندارم شاید به این خاطر که تابه حال به این موضوع فکر نکرده ام

جمعاٌ نمره ۹۶ از ۱۰۰


۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۷ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۵ )

به کارهای آینده بستگی دارد

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۸ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

برای جلسه اول شاید انتظار زیادیست ولی به نظرم چون ما در مرحله عمل هستیم ،دوست داریم کار عملیاتی باشد یا یک طرح کلی یا نقشه برای ۶ ماه یا یک سال داده شود و بعد با پیگیری عملی گفته شود که آن کارها چگونه باید انجام شود.

جمعاٌ نمره ۸۵ از ۱۰۰


۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ۱۷
۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۵ )

نسبی است . به آینده بستگی دارد

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۹ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۱۹ )

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

توانمند هستند،استان را به خوبی می شناسند ، تجربه زیادی در صنعت استان دارند بنظرم یک سخنگو احتیاج دارند. بخاطر حجب و حیایی که دارند خودشان نمی توانند توانمندیهایشان را بروز دهند بنظرم باید کسانی در کنارشان باشند که این کار را انجام دهند.

جمعاٌ نمره ۸۷ از ۱۰۰


۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۲۰ )

چون کارم بصورت عملی دارد پیگیری می شود

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۲۰ )

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد خاصی ندارم ،همه چیز خوب بود.فقط آب روی میز جلسه مشاوره نبود.

جمعاٌ نمره ۱۰۰ از ۱۰۰

۱ – آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) ( ۱۰ )

به شرطی که با پیگیری های بعدی به نتیجه ای که مورد نظرم است برسم

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۲۰ )

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

برای جلسه اول نظر خاصی ندارم باید به چیزهایی که گفته شد عمل شود و نتیجه را ببینیم.

جمعاٌ نمره ۹۰ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۷ )

اگر بیشتر باشد بهتر است

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۶ )

منوط به اینکه با پیگیری های بعدی به نتیجه ای که مورد نظرم است برسم ، یعنی در اجرای صحبت های گفته شده به من کمک شود

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۷)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۲۰ )

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

به نظر من کار گروهی برای مشاوره خیلی خوب است ولی اگر در جلسه مشاوره راه کارهای کوتاه مدت مطرح شود و در رفع مشکلات کارهای عملی و پیگیری های بعدی انجام شود خیلی خوب است.یک فرمول کلی داده شود که مشکلاتی که پیدا شده چگونه باید حل شود

جمعاٌ نمره ۹۰ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۱۸ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۸)

باید مدت زمانی بگذرد و راهکارها را امتحان کنم تا بتوانم نظر قطعی بدهم

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۲۰ )

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد خاصی ندارم،به نظرم اینکه مسائل را با مثال های عملی توضیح می دادند خیلی خوب بود

جمعاٌ نمره ۹۶ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)( ۲۰ )

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ ( ۲۰ )

۶-برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد خاصی ندارم،خودم را کوچکتر از آن می دانم که بخواهم پیشنهادی بدهم

جمعاٌ نمره ۹۰ از ۱۰۰

۱-آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۷)

زمان آنقدر زود برایم گذشت که نمی دانم چند ساعت صحبت کردیم

۲-از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۷)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

خیر (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۰)

فقط راهکارهای کلی بیان شد و به جلسات دیگری نیاز دارم.

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی(از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۹)

۵-اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟(۱۹)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

ازاینکه در مورد نمونه هایی که قبلاً برای مشاوره آمده بودند و با ایشان همکاری داشتندصحبت کردند زیاد راضی نبودم ،دوست ندارم در مورد کار من و صحبت هایی که با هم کردیم برای مشتریان دیگر صحبت کنند.به طوری کلی جلسه مشاوره خوب بود ولی در یک جلسه به طور کامل نمی شود به تمام خواسته ها رسید.

جمعاٌ نمره ۸۲ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۹)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۸)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۲۰)

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟(۲۰)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

همه چیز خوب بود.

جمعاٌ نمره ۹۷ از ۱۰۰

۱–  آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۷)

۲-از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی    (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۸)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۷)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی   (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۸)

 برای جلسه اول منطقی نیست این سوال را پاسخ قطعی بدهم

۵-اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟ (۱۹)برای جلسه اول نمی توان قطعاً گفت

۶-  برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

تلفن آقای گیاه پرور چندین بار زنگ  خورد که باعث بهم خوردگی آرامش و تسلط برموضوع جلسه شد.

جمعاٌ نمره ۸۹ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۲۰)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۸)

۳-آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۵)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۲۰)

۵-اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟(۱۷)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

اگر تعداد مشاور ها و جلسات مشاوره بیشتر باشد بهتر است به طوری مشاورها سطح بندی شوند و مرحله آخر با آقای گیاه پرور مشاوره شود.

جمعاٌ نمره ۹۰ از ۱۰۰

۱- آیا از مدت زمانی که در اختیارتان گذاشته شده راضی هستید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۸)

۲- از مشاوره با ایشان رضایت دارید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۵)

۳- آیا انتظارات شما از جلسه مشاوره برآورده شد؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید)(۱۰)

۴- آیا توانستید از نظر میزان توانایی موضوعات مورد نظرتان به ایشان اعتماد کنید؟

بلی (از صفر تا ۲۰ چه امتیازی می دهید) (۱۸)

۵- اگر بخواهید از نظر توانایی در مشاوره بازاریابی و فروش به ایشان نمره بدهید ؛چه نمره ای را می دهید؟(۱۸)

۶- برای ایشان در انجام بهتر مشاوره چه پیشنهادی دارید؟

به نظر شخصی اینجانب هدف از شرکت در جلسات مشاوره شنیدن چندین راه حل جهت مسئله ی طرح شده می باشد نه مرور مسئله به چندین راه

جمعاٌ نمره ۷۹ از ۱۰۰