ثبت شکایات

جهت ثبت شکایت و اعتراض نسبت محصول یا نوشته، ابراز هرگونه نارضایتی و انتقاد، گزارش خرابی فنی این وب سایت وغیره می توانید از طریق راه های زیر اقدام نمایید :

وب سایت آموزشی فرانگر از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می کند .مطمئن باشید به نظر شما ترتیب اثر داده خواهد شد . هدف ما جلب رضایت شماست .