آرشیو برچسب ها

">

دنیای تبلیغات به چه سمتی می‌رود؟ 🔃 همانگونه که قبلا گفته شد، رسانه‌های تبلیغاتی در سراسر دنیا به شدت...

">دنیای تبلیغات به چه سمتی می‌رود؟

دنیای تبلیغات به چه سمتی می‌رود؟ 🔃 همانگونه که قبلا گفته شد، رسانه‌های تبلیغاتی در سراسر دنیا به شدت...

">

رقبای شما دقیقا کدام شرکت‌ها هستند؟ چشم و هم چشمی کردن یا چشم و هم چشمی نکردن؟ مساله این...

"> رقبای شما دقیقا کدام شرکت‌ها هستند؟

رقبای شما دقیقا کدام شرکت‌ها هستند؟ چشم و هم چشمی کردن یا چشم و هم چشمی نکردن؟ مساله این...

">

یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت! فروش و فروشندگی مهارتی است که اگر کسی در آن ضعیف باشد؛...

">یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت!

یادگیری فروش؛ یعنی یادگیری رشد و موفقیت! فروش و فروشندگی مهارتی است که اگر کسی در آن ضعیف باشد؛...

">

بازاریابی وظیفه همگانی در سازمانها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ بیست سال پیش، دقیقا در خرداد ماه سال...

">بازاریابی وظیفه همگانی در سازمانها

بازاریابی وظیفه همگانی در سازمانها ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ بیست سال پیش، دقیقا در خرداد ماه سال...