آرشیو برچسب ها

">

من از کودکی عاشقت بوده ام … افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام Please rate this Sample...

">از کودکی عاشق فروشندگی بوده ام

من از کودکی عاشقت بوده ام … افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام Please rate this Sample...

">

چندی پیش برای خرید مداوم کالاهایی تلفنی به فروشنده ای معرفی شدم. فروشنده شماره ام را در گوشی خود...

">طنز فروش و بازار کسادی در ایران

چندی پیش برای خرید مداوم کالاهایی تلفنی به فروشنده ای معرفی شدم. فروشنده شماره ام را در گوشی خود...