آرشیو برچسب ها

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دهم فروردین ۱۳۹۹ داشتم داستان ۵ برند جهانی را که از سد بحران اقتصادی گذشتند را مطالعه می...

">رکود و رکورد

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دهم فروردین ۱۳۹۹ داشتم داستان ۵ برند جهانی را که از سد بحران اقتصادی گذشتند را مطالعه می...

">

✍️محمدرضا گیاه پرور این درسها فقط نگاه کردنی و احیانا خواندنی نیستند بلکه به کار گرفتنی هستند. منتهی پیشنهاد...

">درسهایی از دوران بحران اقتصادی

✍️محمدرضا گیاه پرور این درسها فقط نگاه کردنی و احیانا خواندنی نیستند بلکه به کار گرفتنی هستند. منتهی پیشنهاد...