آرشیو برچسب ها

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور 📌هانیه خانم امیر شاهی دختر گرامی استادم جناب آقای دکتر میراحمد امیر شاهی از اساتید بازاریابی و عضو...

">شرایط استخدام در کمپانی توشیبا !!

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور 📌هانیه خانم امیر شاهی دختر گرامی استادم جناب آقای دکتر میراحمد امیر شاهی از اساتید بازاریابی و عضو...

">

استادم جناب آقای دکتر میراحمد امیرشاهی تعریفی از بازاریابی به ما ارائه کردند که : بازاریابی مجموعه عملیاتی است...

">تعریف بازاریابی

استادم جناب آقای دکتر میراحمد امیرشاهی تعریفی از بازاریابی به ما ارائه کردند که : بازاریابی مجموعه عملیاتی است...