آرشیو برچسب ها

">

✍#محمد_رضا_گیاه_پرور ✅ چرا جعبه پیتزا مربع است. خودش گرد است. و موقع خوردن مثلث است؟ 🔸قرار نیست پیتزا همیشه...

">چرا جعبه پیتزا مربع است

✍#محمد_رضا_گیاه_پرور ✅ چرا جعبه پیتزا مربع است. خودش گرد است. و موقع خوردن مثلث است؟ 🔸قرار نیست پیتزا همیشه...

">

خلاقیت حد ندارد به خدا ✍#محمد_رضا_گیاه_پرور 🔸پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه رفته بودم مراسم دوست جانباز شهید سعید ساقی ....

">خلاقیت حد ندارد

خلاقیت حد ندارد به خدا ✍#محمد_رضا_گیاه_پرور 🔸پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه رفته بودم مراسم دوست جانباز شهید سعید ساقی ....