آرشیو برچسب ها

">

✅ خانم فروشنده ! متوجه ‌شدی چرا از تو نخریدم ؟ دیگه نگو‌ بازار کساد است ✍️ #محمد_رضا_گیاه_پرور آذرماه...

">خانم فروشنده !

✅ خانم فروشنده ! متوجه ‌شدی چرا از تو نخریدم ؟ دیگه نگو‌ بازار کساد است ✍️ #محمد_رضا_گیاه_پرور آذرماه...

">

#درس_های_فروش از #پیرمرد_هندوانه_فروش 🔸پیرمردی هندوانه می فروخت: – یک عدد ۳ دلار – سه عدد ۱۰ دلار مرد جوانی...

">درس های فروش …

#درس_های_فروش از #پیرمرد_هندوانه_فروش 🔸پیرمردی هندوانه می فروخت: – یک عدد ۳ دلار – سه عدد ۱۰ دلار مرد جوانی...