آرشیو برچسب ها

">

به طور کلی تعداد متعددی ایراد وجود دارد که چند تا را برایتان بازگو می‌کنیم. اگر بتوانید چگونگی مطرح شدن...

">طبقه بندی ایرادات مشتریان

به طور کلی تعداد متعددی ایراد وجود دارد که چند تا را برایتان بازگو می‌کنیم. اگر بتوانید چگونگی مطرح شدن...

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دهم فروردین ۱۳۹۹ داشتم داستان ۵ برند جهانی را که از سد بحران اقتصادی گذشتند را مطالعه می...

">رکود و رکورد

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دهم فروردین ۱۳۹۹ داشتم داستان ۵ برند جهانی را که از سد بحران اقتصادی گذشتند را مطالعه می...

">

من از کودکی عاشقت بوده ام … افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام Please rate this Sample...

">از کودکی عاشق فروشندگی بوده ام

من از کودکی عاشقت بوده ام … افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام Please rate this Sample...

">

✍️محمدرضا گیاه پرور کارت ویزیت چاپ و توزیع کرده ،بعد که تماس می گیری؛ یا گوشی را بر نمی...

">ایرادات یک کاسب کار

✍️محمدرضا گیاه پرور کارت ویزیت چاپ و توزیع کرده ،بعد که تماس می گیری؛ یا گوشی را بر نمی...

">

✍️محمد رضا گیاه پرور در آبانماه سال ۱۳۹۴ دو تشک خواب از فروشگاهی واقع در بلوار شهید انصاری نبش...

">معرفی یک فروشگاه و فروشنده خوب

✍️محمد رضا گیاه پرور در آبانماه سال ۱۳۹۴ دو تشک خواب از فروشگاهی واقع در بلوار شهید انصاری نبش...