آرشیو برچسب ها

">

🟣 تفاوت قیمت در چیست؟ ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور نهم آذر ماه ۱۳۹۹ قیمت زعفران ایرانی در سه سایت 🔸سایت آمازون...

">تفاوت قیمت در چیست؟

🟣 تفاوت قیمت در چیست؟ ✍ #محمد_رضا_گیاه_پرور نهم آذر ماه ۱۳۹۹ قیمت زعفران ایرانی در سه سایت 🔸سایت آمازون...

">

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۵ ) از نظر دوام :...

">توجیه قیمت

ادامه درس های “ایرادات مشتریان ‌و تکنیک های غلبه بر ایراد” ب)توجیه قیمت: ۵ ) از نظر دوام :...

">

✍️محمدرضا گیاه پرور کارت ویزیت چاپ و توزیع کرده ،بعد که تماس می گیری؛ یا گوشی را بر نمی...

">ایرادات یک کاسب کار

✍️محمدرضا گیاه پرور کارت ویزیت چاپ و توزیع کرده ،بعد که تماس می گیری؛ یا گوشی را بر نمی...