آرشیو برچسب ها

">

به طور کلی تعداد متعددی ایراد وجود دارد که چند تا را برایتان بازگو می‌کنیم. اگر بتوانید چگونگی مطرح شدن...

">طبقه بندی ایرادات مشتریان

به طور کلی تعداد متعددی ایراد وجود دارد که چند تا را برایتان بازگو می‌کنیم. اگر بتوانید چگونگی مطرح شدن...

">

✍️محمد‌ رضا گیاه پرور یکی از کتابهایی که به جد به دوستان حوزه مدیریت توصیه می کنم مطالعه نمایند...

">معرفی کتاب : کلید در وضعیت روشن

✍️محمد‌ رضا گیاه پرور یکی از کتابهایی که به جد به دوستان حوزه مدیریت توصیه می کنم مطالعه نمایند...

">

✍️محمدرضا گیاه پرور : چرا های بیشمار به دفعات در جاها و محافل مختلف گفته ام و باز هم...

">چرا های بیشمار

✍️محمدرضا گیاه پرور : چرا های بیشمار به دفعات در جاها و محافل مختلف گفته ام و باز هم...

">

من از کودکی عاشقت بوده ام … افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام Please rate this Sample...

">از کودکی عاشق فروشندگی بوده ام

من از کودکی عاشقت بوده ام … افتخارم این است که همچنان یک فروشنده ام Please rate this Sample...

">

✍️ محمدرضا گیاه پرور کارمند یک موسسه ای بودم که حقوق ماهیانه ام ۵۰ هزار تومان بود. روزی یکی...

">داستان یک پیشنهاد

✍️ محمدرضا گیاه پرور کارمند یک موسسه ای بودم که حقوق ماهیانه ام ۵۰ هزار تومان بود. روزی یکی...

">

یک سرباز از قبل خشاب خود را برای مبارزه آماده می کند. اگر دیدید با یکی دو سوال مشتری...

">آقای فروشنده/خانم فروشنده

یک سرباز از قبل خشاب خود را برای مبارزه آماده می کند. اگر دیدید با یکی دو سوال مشتری...

۵/۵ (۱) ">

✍محمدرضا گیاه پرور سالها قبل با یکی از مشاورین بازاریابی و فروش یکی از شرکتهای مطرح کشور گفت و...

۵/۵ (۱) ">تحریک تقاضا ۵/۵ (۱)

✍محمدرضا گیاه پرور سالها قبل با یکی از مشاورین بازاریابی و فروش یکی از شرکتهای مطرح کشور گفت و...