آرشیو برچسب ها

">

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دهم فروردین ۱۳۹۹ داشتم داستان ۵ برند جهانی را که از سد بحران اقتصادی گذشتند را مطالعه می...

">رکود و رکورد

✍️#محمد_رضا_گیاه_پرور دهم فروردین ۱۳۹۹ داشتم داستان ۵ برند جهانی را که از سد بحران اقتصادی گذشتند را مطالعه می...

">

✅ برای کنگره ای رفته بودم ژاپن.می خواستم از نزدیک زندگی یک استاد را ببینم.ما را برد خانه اش...

">تبدیل بحران به فرصت

✅ برای کنگره ای رفته بودم ژاپن.می خواستم از نزدیک زندگی یک استاد را ببینم.ما را برد خانه اش...