چون آرزوی پیشرفت ندارند.

">

چون آرزوی پیشرفت ندارند.

پیشرفت بایستی برای افراد آرزو باشد وقتی پیشرفت آرزو شد آنگاه یادگیری، آموزش، درونی خواهد شد .
باید برای افراد جامعه آرزو تعریف شود .آرزویی به نام پیشرفت. وقتی آرزو ها نهادینه شد آن وقت آموزش هم نهادینه خواهد شد.اگر میخواهیم پیشرفت کنیم باید برویم دنبال آموزش.

وقتی مفهوم پیشرفت نه به عنوان خواست و نه به عنوان نیاز ،درونی نشده باشد یعنی اینکه مفهوم پیشرفت برای ما هنوز معنا پیدا نکرده است .

در دنیای پیشرفته آرزوها و پیشرفت را در سطح ملی تعریف میکنند

پیشرفت هم قبل از مدرسه و پیش دبستانی شروع میشود.
✅در کودکستان سرودهای پیشرفت میخوانند.

✅در مدرسه آئین پیشرفت .

✅ در دانشگاه راههای پیشرفت.

در این پست از سخنان دکتر اسماعیل ملک اخلاق بهره گرفته شده است

#آیینپیشرفت #سرودهایپیشرفت #راههایپیشرفت #آرزویپیشرفت #مفهومپیشرفت #آموزشپیشرفت #پیشرفت #فرانگر #فروش #کوچینگ #محمدرضاگیاهپرور #بازاریابی #مشاوره #رشت #گیلان #آموزش #کسبو_کار
#شادوپیروزوفرانگر_باشیم

Www.franegar.ir

Www.t.me/franegar

Www.instagram.com/faranegar.1

www.instagram.com/mo_giahparvar

Please rate this

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه